fredag 1 juli 2016

Hej IWRW-stipendiat Hanna Blom! Hur känns det inför resan?

- Vilket forskningsprojekt har du gjort?
Jag och Sophia har forskat om hummerembryon. Variation i salthalt kräver en snabb anpassning hos marina organismer. Det kan påverka en organisms tillväxt och överlevnad under hela deras livscykel. En organisms individuella förmåga att hantera dess omgivande salthalt kan vara livsviktig för den. Det höga marknadsvärdet på den europeiska hummern Homarus gammarus har resulterat i högt fisketryck och har nu lett till försök att odla hummer i flera europeiska länder. Odlad hummer används både för konsumtion och för stödutsättning till vilda populationer. Syftet med denna pilotstudie är att under en experimentell studie utreda hur toleransen för låg salthalt skiljer sig u nder den embryonala utvecklingen. Metoden går ut på att under en vecka i månaden utsätta ägg från tre romhonor för en lägre salthalt. Det har gjorts försök när äggen har varit i utvecklingsstadie 20%, 40% och 60%. Resultat har visat att överlevnaden var hög i (> 60%) försök 3. för alla salthalter i utvecklingssadie 60%. Undersökning tyder på att ju längre i den embryonala utvecklingen hummeräggen kommit desto lägre salthalt tål de.

- Hur går dina tankar inför IWRW? Vad ser du fram emot? Nervöst?
Ska bli jättekul! Är såklart lite nervös, mest för språket och kommuniaktion med svåra termer. Men sånt löser sig med tiden. Ser jättemycket fram emot att få uppleva den vackra naturen. Resan är belägen i Tschierv, vid en national park i Schweiz vilket jag har hört har en underbar natur och djurliv! 

- Var ser du dig själv om tio år om du får drömma fritt?
Som Mattias Klum, fotar, dokumenterar och filmar för att sprida kunskap om klimatförändringar i samband med ett familjeliv. Vill  också ha att seglat  jorden runt och sett jordens alla vegetationer och miljöer för att förstå jordens olika begär - för att sedan kunna göra en insats för att rädda jordens miljö. 

- Vad vill du plugga vidare, och varför? Vad har du för dröm och vision med dina studier och forskning?
Jag har inte riktigt bestämt mig ännu, har sökt en blandad cocktail av ingenjör och kandidat program som jag tror kommer kunna ge mig mer kunskap i jordens miljöproblem. 
Min vision är att som sagt sprida kunskap och lära folk varför de är så viktigt att ta vara på vår planet! Bild från finalen Utställningen Unga Forskare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar